Casalogic A/S

|
Menu

EDI fører til effektivisering

EDI fører til effektivisering

EDI fører til effektivisering

Der er stort set altid en økonomisk gevinst ved at digitalisere forretningsdokumenter som ordrer og fakturaer og udveksle dem i et struktureret format.

EDI, som er betegnelsen for den elektroniske udveksling af data mellem virksomheder, resulterer typisk både i en effektiviseringsgevinst og i færre fejl, hurtigere sagsbehandling og en forbedret miljøprofil.

Hos Casalogic har vi stor erfaring med at implementere Open Source-baserede EDI-løsninger, der fører til større effektivitet og højere kvalitet. Vi starter med at identificere de områder i det nuværende dokumentflow, hvor den manuelle arbejdsgang bør udskiftes med en digital. Dernæst udvikler og implemeterer vi den løsning, der tilfører din virksomhed mest værdi.

Standarder er vigtige inden for EDI. EDIFACT er den mest udbredte, men der anvendes i dag en lang række andre formater. Hos Casalogic har vi en bred erfaring med løsninger baseret på disse formater og kan rådgive om, hvad der vil være det rigtige at implementere i det konkrete tilfælde.